Et bedre arbeidsmiljø
For omsorgspersoner er hovedmålet å redusere manuelle løft for å minske belastning på armer og rygg. En tredjedel av alle rapporterte arbeidsskader i helsevesenet har utgang fra tunge løft og 7 av 10 omsorgspersoner mener at deres arbeid er for tungt.
Våre takløftere bidrar til et bedre arbeidsmiljø, noe som resulterer mindre sykefravær. Det betyr lavere lønnskostnader og en høyere grad av service for pasientene.

Kostnadseffektivt

Et takløft er den beste måten å overføre pasienter på en trygg og enkel måte. Et takløft frigør i tillegg verdifull gulvplass og gir omsorgspersoner et trygt og effektivt arbeidsområde.
Et takløft kan installeres i alle miljøer og kan dekke hele rommet, det er praktisk og tidsbesparende, og gir en bedre og mer kostnadseffektiv omsorg.

Takløft

Våre løfteløsninger gir kostnadseffektivitet og innovasjon gjennom lite vedlikehold, produkter av høy kvalitet med unike funksjoner og enkel installasjon. Human Care tilbyr et komplett spekter av takløftesystem i form av takløftere, skinner, seil og tilbehør.

Mobile løftere

Human Care gir deg mobile løftere til bruk i de fleste situasjoner. En mobil løfter er rask og effektiv og kan nå de fleste områder der det er behov for løft. Mobile løftere er en perfekt løsning for midlertidige løftebehov, eller der hvor fleksibilitet er en nødvendighet.

StartBank

NHD er fullt registrert som leverandør for «2.63.99 Andre tekniske installasjoner og tilknyttede produkter / materiell» i StartBANK, leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom.

Kvalifikasjoner

NHD har faglært personell for service og montering, samt ingeniører for design av 3D tegninger og bedømmelse av festegrunnlag for takløftesystemer.

Service og årskontroll

NHD leverer og monterer heisanlegg, samt gir god opplæring av heisene ved overtagelse. Vi foretar pålagte årskontroller, service og reparasjoner på alle anlegg etter avtale.

Noen av våre installasjoner på sykehjem

Fusa bu- og behandlingsenter, Eikelandsosen

Bråset bo- og omsorgsenter, Asker og Røyken

Kantarellen Bo og rehabiliteringssenter, Oslo

Plankemyra bo – og omsorgsenter, Arendal

Valhalla syke og aldershjem, Kristiansand

Lillehammer sykehjem, Lillehammer

Greverud sykehjem, Akershus

Luranetunet, Os i Hordaland

Fyresdal sjukeheim, Fyresdal

Borgen Sykehjem, Østfold

Os sykehjem, Østerdalen

Sofienbergsenteret, Oslo

Arna Sykehjem, Bergen

Voss sykehjem, Voss

Noen av våre installasjoner i skoler og barnehager

Frydenlund skole og ressurssenter, Strømmen

Borg Videregående skole, Sarpsborg

Vang skole avd. Lillefot, Rygge

Kurland skole, Sarpsborg

Majorstua skole, Oslo

Haukåsen skole, Oslo

Haug skole, Bærum

Noen av våre installasjoner i omsorgsboliger og avlastningshjem

Kvænangen avlastningsbolig, Finnmark

Bispegra avlastningshjem, Kristiansand

Blåbærskogen bofellesskap, Oppegård

Bremanger avlastning, Bremanger

Vestlund avlastningsbolig, Bergen

Årfuglveien avlastning, Tønsberg

Holmenkollen dagsenter, Oslo

Radarveien avlastning, Oslo

Engeløkka, Asker

Fagerhøy, Eidsvoll

Helgeseter, Bergen

Noen av våre installasjoner på tannlegeklinikker

Linderud senter tannklinikk, Oslo

Ammerud sykehjem, Oslo

Langerud sykehjem, Oslo

Ulsrud tannklinikk, Oslo

Furuset sykehjem, Oslo

Haugenstua skole, Oslo

Mølla tannklinikk, Oslo

St. hanshjemmet, Oslo

Haukåsen skole, Oslo

Jordal skole, Oslo