Personløft

Et bedre arbeidsmiljø

For omsorgspersoner er hovedmålet å redusere manuelle løft for å minske belastning på armer og rygg. En tredjedel av alle rapporterte arbeidsskader i helsevesenet har utgang fra tunge løft og 7 av 10 omsorgspersoner mener at deres arbeid er for tungt.

Våre takløftere bidrar til et bedre arbeidsmiljø, noe som resulterer mindre sykefravær. Det betyr lavere lønnskostnader og en høyere grad av service for pasientene.