Arkitekter og entreprenører

For å sikre et vellykket resultat gir vi bistand gjennom hele eller deler av et prosjekt. Vi skreddersyr tegninger og materiallister for alle typer av installasjoner og leverer arbeidstegninger og 3D tegninger.

For omsorgspersoner er hovedmålet å redusere manuelle løft for å minske belastning på armer og rygg. En tredjedel av alle rapporterte arbeidsskader i helsevesenet har utgang fra tunge løft og 7 av 10 omsorgspersoner mener at deres arbeid er for tungt.

For optimal tilpasning av anlegget, både kostnadseffektivitet og for praktisk benyttelse av takheiser for pleiepersonell og pasienter, tilbyr vi vår hjelp til utforming, tegninger og dokumentasjon.

Prosjektbistand

For å sikre et vellykket resultat gir vi kostnadsfri bistand gjennom hele eller deler av et prosjekt. Vi veileder arkitekter, utviklere og helsepersonell gjennom alle deler av installasjonen og bruk av våre produkter. Human Care bistår med analyse, vurdering og evaluering for å oppnå optimale resultater inkludert kostnadseffektivitet, kvalitet og sikkerhet. Vurderingen blir levert sammen med spesifikasjoner, anbefalinger og dokumentasjon til alle interesserte.

Tegninger og dokumentasjon

Vi har lang erfaring med design, planlegging og installasjon av takheiser i et globalt marked. Vårt utvalg av systemer tilbyr en rekke ulike installasjonsalternativer for optimal ytelse og pris. Vi tilbyr oss å delta gjennom hele eller deler av et byggeprosjekt, avhengig av ønsker og behov. Våre produkter er designet for en rekke miljøer som sykehus, sykehjem og private boliger. De monteres alltid med et perfekt resultat. Vi leverer FDV dokumentasjon til alle våre installasjoner.

Takheiser og installasjon

Arkitekter og entreprenører involvert i bygging av sykehjem eller sykehus er ikke alltid kjent med krav for installasjon av takheis. Vi har kompetansen for å finne de best mulige praktiske og kostnadseffektive løsningene både for pasient og pleiepersonell. Vi tilbyr bistand som design og installasjon av anlegg. Vi tilbyr både vanlige installasjonstegninger i de fleste store formater, inkludert CAD-tegninger, samt installasjonsveiledning på forespørsel. Våre løsninger er kostnadsfrie med rask levering.

Bilde rom travers og kurve
3D tegning romløsning

StartBank

NHD as er fullt registrert som leverandør for «2.63.99 Andre tekniske installasjoner og tilknyttede produkter / materiell» i StartBANK, leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom.

Kvalifikasjoner

NHD as har faglært personell for service og montering, samt ingeniører for design av 3D tegninger og bedømmelse av festegrunnlag for takløftesystemer.

Service og årskontroll

NHD as leverer og monterer heisanlegg, samt gir god opplæring av heisene ved overtagelse. Vi foretar årskontroller i henhold til EN ISO 10535 og service og reparasjoner på alle anlegg etter avtale.

Installasjoner på sykehjem

Fusa bu- og behandlingsenter, Eikelandsosen

Bråset bo- og omsorgsenter, Asker og Røyken

Kantarellen Bo og rehabiliteringssenter, Oslo

Plankemyra bo – og omsorgsenter, Arendal

Valhalla syke og aldershjem, Kristiansand

Lillehammer sykehjem, Lillehammer

Greverud sykehjem, Akershus

Luranetunet, Os i Hordaland

Fyresdal sjukeheim, Fyresdal

Borgen Sykehjem, Østfold

Os sykehjem, Østerdalen

Sofienbergsenteret, Oslo

Arna Sykehjem, Bergen

Voss sykehjem, Voss

 

Installasjoner i skoler og barnehager

Frydenlund skole og ressurssenter, Strømmen

Borg Videregående skole, Sarpsborg

Vang skole avd. Lillefot, Rygge

Kurland skole, Sarpsborg

Majorstua skole, Oslo

Haukåsen skole, Oslo

Haug skole, Bærum

Installasjoner i omsorgsboliger og avlastningshjem

Kvænangen avlastningsbolig, Finnmark

Bispegra avlastningshjem, Kristiansand

Blåbærskogen bofellesskap, Oppegård

Bremanger avlastning, Bremanger

Vestlund avlastningsbolig, Bergen

Årfuglveien avlastning, Tønsberg

Holmenkollen dagsenter, Oslo

Radarveien avlastning, Oslo

Engeløkka, Asker

Fagerhøy, Eidsvoll

Helgeseter, Bergen

Installasjoner på tannlegeklinikker

Linderud senter tannklinikk, Oslo

Ammerud sykehjem, Oslo

Langerud sykehjem, Oslo

Ulsrud tannklinikk, Oslo

Furuset sykehjem, Oslo

Haugenstua skole, Oslo

Mølla tannklinikk, Oslo

St. hanshjemmet, Oslo

Haukåsen skole, Oslo

Jordal skole, Oslo